ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัด และ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่น ๆ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ครอบคลุมทั้งการตรวจ รักษา และดูแลหลังการผ่าตัดอย่างต่อเนื่อง ด้วยประสบการณ์ และมาตรฐานระดับสากล รวมถึงประสานการส่งต่อสัตว์ป่วยเพื่อรับคำปรึกษา หรือเข้ามารับการผ่าตัดและส่งกลับไปดูแลต่อยังโรงพยาบาลเดิม

ท่านสามารถส่งเคสเข้ามาวินิจฉัย ผ่าตัด หรือ รักษา กับเราได้

ศูนย์ผ่าต้อกระจก

Cataract Surgery Center

รู้จักกับเรา

ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

Endoscopy Center

รู้จักกับเรา

ศูนย์กระดูกและข้อ

Orthopedic Center

รู้จักกับเรา

ศูนย์กระดูกสันหลังและระบบประสาท

Spine & Neurology Center

รู้จักกับเรา

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านอื่น ๆ

Eye Center

ศูนย์โรคตา

รู้จักกับเรา

Cardiovascular Center

ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด

รู้จักกับเรา

Skin and Allergy Center

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

รู้จักกับเรา

ทีมสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ

 

สพ.ญ. จิตรลดา ตีระลาภสุวรรณ
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

สพ.ญ. นนทิชา สิมะประเสริฐ
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

สพ.ญ. รติพร ตันติศักดิ์
ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

สพ.ญ. พลอยไพลิน ปริณดาวงศ์
ศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือด

สพ.ญ.ทัศวรินทร์ กาญจนฉายา
ศูนย์ผ่าต้อกระจก

น.สพ. อธิพล ธรรมานุสาร
ศูนย์ผ่าต้อกระจก

สพ.ญ. แทนหทัย กระจ่างแจ้ง
ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

น.สพ. เกรียงไกร ฉัตรตระกูลชัย
ศูนย์โรคตา

สพ.ญ. อุราภา กลั่นเสนาะ
ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

น.สพ. ธนากร อนุพันธุเมธา
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

สพ.ญ. พิชญาภรณ์ เวชวงษ์
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

สพ.ญ. ดรัลรัตน์ ธุมชัย
ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

Thonglor Vet Academy

 

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อจัดสัมมนาและคอร์สฝึกอบรม และ การฝึกภาคปฏิบัติต่าง ๆ สำหรับสัตว์แพทย์ที่ต้องการจะพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชีพ

 

บทความ

บทความเหล่านี้ถูกเขียนขึ้นโดยสัตวแพทย์โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ