ศูนย์หัวใจและหลอดเลือด (Cardiovascular Center)

ศูนย์โรคหัวใจ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ เป็นศูนย์ตรวจวินิจฉัยและให้การรักษาโรคหัวใจในสัตว์เลี้ยงที่ได้มาตรฐานสากล ให้บริการตรวจวินิจฉัยอาการผิดปกติด้านหัวใจด้วยอุปกรณ์การแพทย์ที่ทันสมัย และให้การรักษาสัตว์ป่วยโรคหัวใจที่มีความซับซ้อน ด้วยประสบการณ์ในการรักษาจากทีมสัตวแพทย์ที่ผ่านการอบรมจากสถาบันชั้นนำทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอังกฤษ มั่นใจได้ว่าสัตว์เลี้ยงของท่านจะได้รับการรักษาและวินิจฉัยอย่างตรงจุด ด้วยความใส่ใจและดูแลเสมือนสมาชิกในครอบครัว เพื่อความปลอดภัยสูงสุดของสัตว์