ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้

(Skin and Allergy Center)

ศูนย์โรคผิวหนังและภูมิแพ้ โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับผิวหนังของสัตว์เลี้ยงด้วยเทคโนโลยีที่มีมาตรฐานระดับสากล โดยทีมสัตวแพทย์ที่มากด้วยประสบการณ์และผ่านการอบรมด้านโรคผิวหนังไม่ว่าจะเป็น โรคผิวหนังที่เกิดจากภาวะติดเชื้อ ความผิดปกติของฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันบกพร่อง แพ้อาหารและสิ่งแวดล้อม โดยทำการตรวจด้วยวิธีทดสอบอาหาร (Elimination Diet) ทดสอบภูมิแพ้ด้วยวิธีฉีดเข้าชั้นผิวหนัง (Intradermal Skin Test) และตรวจภูมิแพ้จากเลือด (Allergen-Specific IgE Test) โดยศูนย์แล็บที่มีมาตรฐานระดับสากล รวมไปถึงการตรวจหูและใบหูด้วยวิธีการส่องกล้อง (Digital Otoscope)

นอกจากนี้ ยังให้บริการเจาะเซลล์และตัดชิ้นเนื้อไปตรวจ กรณีที่พบเนื้องอกหรือมะเร็งผิวหนังในสัตว์เลี้ยง รวมถึงบริการเพาะเชื้อเพื่อตรวจหาเชื้อและยาที่ได้ผลดีต่อการรักษา เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์เลี้ยง