Seminar

Thonglor Vet Academy ได้จัดสัมมนาเชิงวิชาการสำหรับสัตวแพทย์ที่ต้องการจะพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง

ท่านสามารถสมัครเข้าฟังสัมมนาล่าสุดและรับชมงานสัมมนาย้อนหลังได้

Upcoming Seminars

สมัครเข้าร่วมสัมมนา