ศูนย์ผ่าต้อกระจก

(Cataract Surgery Center)

หนึ่งในโรคตาที่พบได้บ่อยในสัตว์เลี้ยง และส่งผลต่อการมองเห็นได้มาก แต่มักถูกมองข้ามไป คือ โรคต้อกระจก (Cataract) โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อให้บริการให้คำปรึกษา ตรวจคัดกรอง และรักษาต้อกระจกโดยทีมสัตวแพทย์โรคตา มีการตรวจประเมิณการมองเห็นก่อนผ่าตัดด้วยเครื่อง Electroretinography (ERG) ใช้เครื่องสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Phacoemulsification Machine) ทำการสลายเนื้อเลนส์ที่ขุ่นออกแล้วใส่เลนส์ตาเทียมที่มีการวัดขนาดที่เหมาะสมในแต่ละรายแทนที่เข้าไป (ในรายที่สามารถใส่ได้) เพื่อช่วยให้กลับมามองเห็นได้ดีที่สุด รวมถึงมีการใช้เทคนิคต่าง ๆ ในรายที่มีปัญหาในการใส่เลนส์ตาเทียม

IOL

Case Study

สุนัข Siberian Husky อายุ 1 ปี เจ้าของพบว่าตาซ้ายขุ่นจึงนำมารักษาที่โรงพยาบาลทองหล่อ สาขารังสิต แพทย์ผู เชี่ยวชาญด้านตาได้ทำการตรวจและพบว่าเป็นต้อกระจกระยะแรก จึงการผ่าตัด โดยความยินยอมจากเจ้าของ

คำถาม: หลายคนอาจสงสัยว่าทำไมต้อกระจกจึงสามารถพบได้ในสัตว์ที่อายุน้อย

คำตอบ: สาเหตุที่ทำให้เกิดต้อกระจกสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุเช่น เป็นโรคประจำสายพันธุ์ เป็นโรคทางกรรมพันธุ์ เกิดตามมาจากอาการเบาหวาน อักเสบ หรืออุบัติเหตุต่าง ๆ

และในกรณีนี้ อาจเกิดเนื่องจากสุนัขเป็นพันธุ์ Siberian Husky ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีความเสี่ยงในการเป็นต้อกระจกสูงอยู่แล้ว

ขั้นตอนการรักษาประกอบด้วย 2 ส่วน คือ

  1. การตรวจตาโดยละเอียด
  • เพื่อตรวจให้แน่ในว่าสุนัขไม่ได้มีความผิดปกติอื่น ๆ ของตาประกอบด้วย เพื่อให้แน่ใจว่าหากทำการนำต้อกระจกออก การมองเห็นของสุนัขจะกลับมา
  • เริ่มจากการตรวจวัดระดับความดันในลูกตา (IOP) ตรวจส่วนประกอบของลูกตาและชั้น retina ด้วย ultrasound
  • จากนั้นใช้เครื่อง electroretinography เพื่อตรวจดูการทำงานของชั้น retina
  1. การตรวจร่างกายอย่างละเอียด
  • เพื่อประเมิณ ASA score ในการผ่าตัด
  • หลังจากที่ตรวจเลือดและ x-ray ช่องอก (ในกรณีที่เป็นสัตว์อายุมาก ให้พิจารณาการตรวจหัวใจประกอบด้วย) แล้ว สัตวแพทย์วิสัญญีจะเป็นผู้วางแผนการวางยาอย่างเหมาะสมที่สุดแก่สัตว์เลี้ยง
tension wire technique

ในกรณีนี้ การใช้เลนส์เทียม (IOL technique) เป็นทางเลือกที่ดี  โดยขนาดของเลนส์ควรอยู่ที่ 12 mm จากการวัดขนาดด้วยเครื่อง ultrasound จากนั้นทำการผ่าตัดใส่เลนส์เทียมในตาสุนัข การผ่าตัดนี้ใช้ระยะเวลาเพียง 15 นาที และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใด ๆ

โดยทั่วไปแล้ว การผ่าตัดต้อกระจกในสุนัขนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง ซึ่งทำให้สุนัขกลับมามองเห็นได้ แนะนำให้มีการใส่เลนส์เทียมในทุกกรณีเนื่องจากเลนส์เทียมสามารถเพิ่มการมองเห็นและป้องกันการกลับมาเป็นซ้ำของต้อกระจก