ศูนย์โรคตา (Eye Center)

ศูนย์โรคตา โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ พร้อมให้บริการรักษาโรคที่เกี่ยวข้องกับดวงตาของสัตว์เลี้ยงโดยสัตวแพทย์ที่มีประสบการณ์และอุปกรณ์การตรวจวินิจฉัยที่หลากหลาย เหมาะกับแต่ละอาการ อาทิ กล้องขยายสำหรับตรวจ (Slit Lamp Biomicroscopy) เพื่อให้สามารถตรวจส่วนต่างๆ ของตาและเนื้อเยื่อรอบตาได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งสามารถบันทึกภาพความผิดปกติไว้เป็นประวัติได้ เครื่องวัดความดันภายในลูกตา (Tonovet) และเลนส์พิเศษสำหรับส่องขยายเพื่อดูความผิดปกติของรูระบายน้ำที่ช่องหน้าม่านตา (Goniocopy) สำหรับตรวจวินิจฉัยต้อหิน  เครื่องอัลตราซาวด์ตา (Ocular Ultrasound) เพื่อดูความผิดปกติภายในลูกตาและบริเวณรอบๆ การตรวจการทำงานของจอประสาทตาด้วยเครื่อง Electroretinography (ERG) เพื่อประเมินการมองเห็น เป็นต้น

นอกจากนี้ ทีมสัตวแพทย์ของเรายังพร้อมทำการรักษาด้วยเครื่องมือผ่าตัดที่ได้มาตรฐาน ตั้งแต่การผ่าตัดทั่วไป เช่น การผ่าตัดแก้ไขหนังตา ผ่าตัดเนื้องอก ผ่าตัดดันตากลับจากอุบัติเหตุ ผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของกระจกตาและเยื่อตาขาว ไปจนถึงการผ่าตัดที่ต้องใช้เครื่องมือที่ทันสมัยและทักษะเฉพาะ ได้แก่ การผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ (Phacoemulsification Machine) และใช้วิทยาการใหม่ๆ ในการรักษาเพื่อให้สัตว์เลี้ยงสามารถใช้งานดวงตาได้ใกล้เคียงปกติที่สุด เช่น การใช้คอนแทคเลนส์สำหรับการรักษาแผลที่กระจกตา การแก้ไขหนังตาผิดปกติด้วยการฉีดฟิลเลอร์ การผ่าตัดปลูกถ่ายเนื้อเยื่อเพื่อซ่อมแซมแผลที่กระจกตา การใช้เลเซอร์ในการรักษาต้อหิน เป็นต้น