ศูนย์วินิจฉัยและผ่าตัดส่องกล้อง

(Endoscopy Center)

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อให้บริการส่องกล้องตรวจหาความผิดปกติ เพื่อช่วยในการวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมถึงการส่องกล้องเพื่อคีบสิ่งแปลกปลอมออกจากทางเดินอาหารส่วนต้น โดยที่สัตว์เลี้ยงไม่ต้องผ่าตัด ซึ่งใช้เวลาในการวางยาสลบน้อย และพักฟื้นหายเร็ว