ศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลัง

(Neurology & Spine Center)

ปัญหาเกี่ยวกับกระดูกสันหลังและระบบประสาทนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิเช่น อายุ สายพันธุ์ หรือ อุบัติเหตุ ซึ่งบางครั้งเป็นสาเหตุที่ควรได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด

โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อให้บริการตั้งแต่ตรวจระบบประสาท วางแผนการผ่าตัดกระดูกสันหลังและระบบประสาท รวมถึงแผนกายภาพเพื่อฟื้นฟูต่อเนื่องอย่างครบวงจร ด้วยเครื่องมือในการวินิจฉัยที่ทันสมัย เช่น X-Ray และ CT Scan ประกอบกับประสบการณ์ของทีมสัตวแพทย์ประจำศูนย์ระบบประสาทและกระดูกสันหลังทำให้สามารถตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงมีโอกาสได้รับการรักษาได้ไวและฟื้นตัวจากอาการป่วยได้รวดเร็วขึ้น