Category Archives: Neurology

Seizure Part 2 / Case Study

ประวัติ: สุนัขพันธ์ผสม ขนาดกลาง น้ำหนักประมาณ 8 kg อายุประมาณ 6 ปี จากจังหวัดจันทบุรี มีอาการก็ ชัก  3 วันติดกัน ในช่วงปลายเดือน มกราคม หลังชักพบว่ามีอาการเดินวนซ้าย  จากใบส่งตัวรายงานว่า สุนัขมีอาการชักแบบ status epilepticus คือ ชักต่อเนื่องไม่หยุด จึงมีการให้ยา แบบ CRI เจ้าของจึงตัดสินใจนำสุนัขมาตรวจวินิจฉันอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ Neurological examination: เบลอ การรับรู้ไม่ปกติ เดินวนซ้าย (left circling )  ตาขวามองไม่เห็น (cortical blindness) ซีกขวาอ่อนแรง (right side weakness) จากอาการทุกอย่าง บ่งชี้ไปว่ารอยโรคหลักเกิดขึ้นในสมองส่วนหน้าซีกซ้าย (left cerebral cortex) Differential diagnosis: กลุ่มโรคการอักเสบ (inflammation) เช่น Meningoencephalitis of unknown […]

Seizure part 1 / Case Study

บางครั้ง ภาวะ “ชัก” ก็ มีอะไรมากกว่าที่คิด ประวัติ: สุนัข French bull dog อายุประมาณ 6 ปี มาด้วยอาการชัก 2 วัน ติดกัน วันละ 1 ครั้ง เมื่อเจ้าของพบจึงนำมาตรวจที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อ นอกจากนี้ จากการซักประวัติเพิ่มเติม พบว่า สุนัขมีนิสัยเปลี่ยนไป คือมีความก้าวร้าวมากขึ้น Neurological examination: ขาหลังซ้ายอ่อนแรงเล็กน้อย นอกจากนั้นไม่พบความผิดปรกติอื่น แต่เนื่องจากการซักประวัติประกอบด้วยอาการขาหลังอ่อนแรงเล็กน้อย สัตวแพทย์จึงตัดสินในทำการวินิจฉัยเพิ่มเติมด้วย MRI เพื่อหาความผิดปรกติที่อาจเกิดขึ้นในสมอง MRI: พบเนื้องอกในชั้น White matter ของสมอง ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นเนื้องอกชนิดร้ายแรง (Malignant) เนื่องจาก พบ contrast positive พบ gradient เจอจุดเลือดออก ธรรมชาติของเนื้องอกในสมอง มีแนวโน้มการเป็น malignant สูง ในเคสนี้ หากไม่ได้รับการวินิจฉัยด้วย MRI อาจทำให้แนวทางการรักษาไม่ตรงจุด […]

Schiff Sherington / Case Study

ประวัติ: สุนัขพันธุ์ผสมเพศผู้ 7 ปี มาด้วยอาการหอบขณะหายใจ และซึมลงเฉียบพลัน ถูกส่งมาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเพื่อตรวจโรคหัวใจ ในวันแรกที่ได้รับการตรวจ พบว่า มีอาการหอบ เมื่อทำ chest X-ray ไม่พบปัญหาจากปอดและหัวใจ แต่สุนัขมีอาการเกร็งช่วงท้อง ผลเลือดมีค่าปกติ สุนัขยังสามารถเดินไปมาได้ จึงแอดมิทเพื่อให้ยาลดปวดและรอทำ ultrasound ช่องท้อง วันต่อมา อาการไม่ดีขึ้น สุนัขนั่งหอบตลอดเวลา เมื่อจับสุนัข พบว่ามีฉี่ไหลหยด Neurological examination: both HL proprioceptive -ve patellar -ve flexor -ve deep pain +ve hyperesthesia at lower back perineal reflex weak พบท่า “Schiff-Sherington” ที่ขาหน้าใช้การได้ปกติ แต่เมื่อนอนขาจะ hyper-extend CT scan: calcified material กด […]

IVDD / Case Study

ประวัติ: สุนัข อายุ 4 ปี เจ้าของพบว่ามีอาการร้องปวดเวลาจับตัว เป็นมา 2 สัปดาห์แล้ว เริ่มมีอาการเดินเซ ขาพับ ๆ และล่าสุด สุนัขปวดมากจนหลับไม่ได้ และ ไม่กินอาหาร จึงพามาที่โรงพยาบาลสัตว์แห่งหนึ่ง สัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์ที่แรกตรวจวินิจฉัย และ สงสัยว่าเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท (IVDD) จึงส่งมาที่โรงพยาบาลสัตว์ทองหล่อเพื่อทำ CT scan และ ทำการผ่าตัด โดย สพ.ญ.แทนหทัย กระจ่างแจ้ง อาการก่อนผ่า: คอแข็งเกร็ง หันหัวไม่ได้ คอตกตลอดเวลา ขาอ่อนแรง proprioception ซีกซ้ายอ่อน แต่มีการตอบสนองของ reflex ปกติ CT scan: calcified material compressed spinal cord at C3-4 ผ่าตัด: Ventral slot C3-4 recovey in Oxygen […]